Brüche dividieren

Breuken delen

Het delen van breuken is lastig. Met de online breukencalculator, kun je eenvoudig breuken door elkaar kunt delen. Een breuk is een deling van twee getallen. Het getal boven de breukstreep noemen we de teller, het getal onder de breukstreep de noemer. Breuken delen is vermenigvuldigen met het omgekeerde, dat wil zeggen bij het delen van breuken draai je van één breuk de teller en de noemer om. Vervolgens vermenigvuldig je de tellers met elkaar en de noemers met elkaar. Voorbeeld:

2/15 ÷ 1/3    -->    2/15 × 3/1 = 6/15

De breukencalculator vereenvoudigt de uitkomst van de deling van de breuken automatisch tot de eenvoudigste vorm, waarin teller en noemer zo klein mogelijk zijn. Gebruik de breukencalculator om te oefenen met het delen van breuken door elkaar of om je breuken opgaven controleren.

Eenvoudig breuken delen met de breukencalculator